Doorgaan naar inhoud

Ferriet magneten

Heeft u trekkracht nodig buiten, dan gebruikt u best ferrietmagneten. Maar ook wanneer u magneten nodig heeft die hoge temperaturen kunnen weerstaan tot wel 200°C. Ferriet is in tegenstelling tot neodymium een stuk goedkoper. Heeft u dus niet erg veel houdkracht nodig, dan bent u met ferrietmagneten het voordeligste af!

De verschillende vormen ferriet magneten is beperkter dan deze van onze neodymium magneten. De getoonde magneten zijn slechts een greep uit ons assortiment. Indien u afwijkende vormen of afmetingen wenst, weet dan dat wij u graag verder helpen.

Wat is ferriet?

Al onze moderne ferrietmaterialen zijn polykristallijn (bestaan uit een groot aantal kleine kristalletjes) en hebben een spinelstructuur. De algemene samenstelling van ferriet is MeFe2O4, waarbij Me een of meerdere van de tweewaardige metalen mangaan, zink, nikkel, kobalt, koper, ijzer of magnesium is. De meest gebruikte ferriet zijn mangaanzink en nikkelzink.

De normale spinelstructuur bestaat uit 32 zuurstofionen en 24 kationen, waarvan er acht tweewaardige door 4 zuurstofionen omringd worden (de tetraëderposities, A) en zestien driewaardige door 6 zuurstofionen (de octaëderposities, B).

Er is een sterke wisselwerking tussen de spin van de metaalionen van de A- en B-posities, die zich tegengesteld richten. De magneetvelden heffen elkaar echter slechts gedeeltelijk op, een essentiële eigenschap van ferrietmagnetische materialen. Een belangrijk gegeven is verder dat de tweewaardige niet-magnetische zinkionen de B-posities van het driewaardige Fe3+ kunnen innemen, waarbij de Fe3+-ionen dan naar de A-posities verdrongen worden. Door de verhouding van de oorspronkelijke materialen te wijzigen, kunnen magnetische eigenschappen als curietemperatuur, verzadigingspunt, en verliezen binnen zeer ruime grenzen worden gevarieerd, zij het dat verbetering van de ene eigenschap vrijwel altijd ten koste gaat van verslechtering van een andere eigenschap. Door toevoeging van zeer kleine hoeveelheden van andere elementen of oxiden en door optimale productieproces instellingen wordt nog steeds vooruitgang in de combinatie van magnetisch eigenschappen geboekt.

NL
NL